Hoe vaak horen wij bovenstaande woorden niet in vragende vorm als wij vertellen over ons werk op de Kwaalburgse Hoeve. Steeds vaker denk ik: wat maakt het antwoord eigenlijk uit , het enige wat telt is dat er met meer respect met onze aarde wordt omgegaan.

De inspanningen om de biodiversiteit en bodemkwaliteit te verbeteren, de uitdagingen die gepaard gaan met de daling van de grondwaterstand en de zoektocht naar een duurzaam productiesysteem van alternatieve eiwitbronnen zoals bijvoorbeeld noten laten  zich niet vangen met één woord of begrip. Nog afgezien van het feit dat aan bovenstaande woorden  door verschillende mensen verschillende betekenis wordt gehecht doen namen er niet toe, het gaat om de resultaten.

Iedereen die zich inzet om de natuurlijke vruchtbaarheid van de aarde in stand te houden en het verlies van de kwaliteit en kwantiteit van de ons omringende natuur en al het leven dat daarin voorkomt  een halt toe te roepen is sowieso goed bezig. Welke sticker er op die inspanningen geplakt wordt kan niet schelen. Wat telt is de passie en de energie waarmee verschillende mensen  op allerlei manieren een verbetersteentje bijdragen. Soms lijkt alles waarmee wij bezig zijn als roeien tegen de stroom in maar wij houden ons vast aan de gedachte dat als er maar voldoende roeiers  zijn die er met zijn allen met volle kracht aan trekken wij toch uiteindelijke de goede kant op zullen gaan varen…..

Meer weten over het belang van de bodemkwaliteit en hoe die te verbeteren:  kijk bijvoorbeeld eens op de volgende sites:  www.louisbolk.nl,  www.soilheroes.com of  www.wervel.be.