Afgelopen zomer was het meer dan duidelijk: ons bos staat er maar doods bij, het heeft dringend behoefte aan licht , lucht en regenwater.  Dat betekent  dode bomen rooien en jonge  bomen aanplanten en daar zijn we nu  mee gestart: hard werken vanaf  het moment dat het licht wordt totdat het weer donker is . Op het eind van de dag een super goed gevoel en ook wel wat pijntjes hier en daar,  dat is wat leven in het bos midden in de winter met ons doet. Hopelijk leidt al deze inspanning dan komende zomer al tot meer bosleven!

Op een van de laatste dagen van 2020 komt onze vriend Kees met zijn Belgische trekpaard Stans weer naar de Kwaalburgse Hoeve. Zij gaan ons, net als in oktober helpen met het uit het bos slepen van dode bomen die plaatsmaken voor jonge aanplant. Het is prachtig om te zien hoe Stans, in alle rust door Kees geleid haar enorme kracht inzet en wat zij dan voor bergen verzet op een dag !

Zo gauw Stans de stammen heeft weggesleept kunnen wij nieuw bos aanplanten: de jonge boompjes liggen al klaar, veilig ingekuild om te voorkomen dat hun wortels uitdrogen. Wij hebben gekozen voor een grote diversiteit aan loofbomen ter vervanging van de doodse en dode dennen. En toeval of niet, dit weekend kun je in de krant lezen hoe belangrijk het is om juist nu bij toenemende droogte als gevolg van klimaatverandering goed voor het bos te zorgen  bijvoorbeeld door de strijd aan te gaan met de  monoculturen en dat zijn bij ons grove dennen, gedeeltelijk  nog in de crisisjaren 30 van de vorige eeuw aangeplant

Voor wie meer wil weten : zie het artikel uit NRC Handelsblad van 19 december. “Europees bos lijdt onder de droogte”

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/18/europees-bos-lijdt-onder-klimaatverandering-a4024465#/handelsblad/2020/12/19/#108