Verbetering van het leefgebied van wilde bijen: een nieuwe lente

 

Wilde bijen en andere  bestuivende insecten zijn heel belangrijk in ons ecosysteem. Helaas hebben zij steeds meer moeite te overleven onder meer vanwege de almaar doorgaande schaalvergroting in de landbouw. Vorig najaar besloten wij dat het tijd was voor actie.

Wij zijn aan de slag gegaan op onze bosakker met een project om het leefgebied van wilde bijen te versterken, allereerst door verbetering van de soortenrijkdom in het overgangsgebied tussen de akker en het omringende ( naald)bos.

De afgelopen maanden hebben wij met steun van de Provincie Noord-Brabant en enthousiaste vrijwilligers een groot aantal struiken en bomen langs de randen van de ongeveer 1 1/2 ha grote akke aangeplant. Bij het kiezen van de soorten hebben wij vooral gekeken naar bloeitijd en bloeiwijze en geschiktheid voor droge, arme zandgrond. De komende tijd zullen wij tussen de jonge aanplant nog kruidachtige bodembedekkers inzaaien.  Zo wordt de beschikbaarheid van voedsel (nectar en stuifmeel)  voor de wilde bij en andere  bedreigde insecten door het jaar heen vergroot. Ook zullen de akkerranden geschikte nestelplaatsen gaan bieden want afgevallen blad en dood hout blijft liggen en de bodem zal verder met rust gelaten worden.  De aanplant zal dus gaan zorgen voor een grotere en meer diverse populatie wilde bijen en andere bestuivende insecten.

Op 21 maart, de eerste lentedag, zal ons werk er voorlopig opzitten en laten wij het verder aan de natuur over.

De bosakker -waarop ook spelt is ingezaaid-  ligt aan een rustig zandpad in een gebied waar veel mensen wandelen en fietsen. ( zie hieronder voor de locatie).  Wie interesse heeft kan de ontwikkelingen dus zelf volgen en daarvan genieten.