Webinar Agroforestry op de Kwaalburgse Hoeve, 19 april 2022

De Kwaalburgse Hoeve is uitgenodigd door Stichting Weerwoud, deelnemer aan de Floriade met Utopia Eiland  om haar ervaringen met het Agroforestry systeem dat zij op haar bedrijf toepast te delen.  De Kwaalburgse Hoeve ziet agroforestry als een waardevol ecologisch landbouwsysteem en wil graag meewerken aan de verspreiding en vergroting van kennis hierover. Wij zijn dus met veel plezier  ingegaan op de uitnodiging.

Op 19 april geven wij een webinar over agroforestry en op 7 juli zal er een excursie plaatsvinden naar ons bedrijf. Aanmelden daarvoor bij Stichting Weerwoud, www. Utopiaeiland.nl , deelname is gratis.

Geinteresseerden kunnen ook rechtstreeks een bezoekafspraak maken : contact@kwaalburgsehoeve.nl

Voor wie het leuk vind meer te weten over onze visie en onze ervaringen met agroforestry hierbij de link naar het introductiewebinar  Noten & kastanjes icm agroforestry