Ons Verhaal


De Kwaalburgse hoeve is landelijk gelegen in de gemeente Alphen-Chaam. (N-B) Al in 1233 wordt de hoeve genoemd als pachtboerderij van de Abdij van Tongerlo, een Norbertijnenklooster gelegen in Westerlo (Belgie). (www.tongerlo.org)

De hoeve is gelegen op  oude landbouwgronden grenzend  aan de zogenaamde Alphense Bergen , een 200 ha groot bosgebied tussen Chaam en Alphen. Vroeger lagen hier heidevelden en stuifzanden, ontstaan door roofbouw en overbegrazing op voedselarme zandgrond. Hier en daar lagen ook stukken bos. Pas in de periode 1931-1935, tijdens de grote economische crisis die toen heerste is serieus met de bebossing begonnen als een grootschalig  werkverschaffingsproject.

De vroegere stuifzanden en heidevelden zijn nog herkenbaar in het golvende terrein en in hier en daar nog voorkomende korstmossen als Rendiermos en Heidelucifer. Ook is in de omgeving  nog  heidegebied te vinden, onder andere rondom de uit het stenen tijdperk daterende de grafheuvel  die op een paar honderd meter afstand van de hoeve ligt. Vooral als de hei bloeit in augustus-september is dat een prachtig gezicht. (www.staatsbosbeheer.nl)

Rond 1990 werden in het kader van de ruilverkaveling, die werd doorgevoerd vanwege het streven naar een doelmatiger landbouw, de landerijen van de hoeve “rechtgetrokken”. Hierdoor werd het eeuwenoude  cultuurlandschap vernietigd. Door de grootschalige kap van bomen en houtwallen en de overgang naar intensieve landbouwmethoden ging een grote diversiteit van flora en fauna verloren. In die tijd konden wij de Kwaalburgse Hoeve kopen en dat gaf ons de kans om te gaan werken aan de realisatie van een heel oude droom: werken met en in de natuur.

In 1998 zijn we gestart met het herstel van het oude landschap dat de Kwaalburgse Hoeve omringde: houtsingels  en bomen zijn opnieuw aangeplant, de akkerranden worden jaarlijks ingezaaid met wilde bloemen en zo duurzaam mogelijke landbouwmethoden worden toegepast.

Langzaam maar zeker is een nieuwe balans ontstaan: voor mens, dier en plant is het goed toeven op De Kwaalburgse Hoeve.

Wat doen we


Sinds onze start zijn we bezig met het zoeken naar methodes om met respect voor en in balans met de natuur te boeren. Ons doel is herstel van de bodemvruchtbaarheid, versterking van de biodiversiteit en het aantrekkelijker maken van het landschap. Wij willen niet een parklandschap creëren maar werken eraan om binnen ons doel gewassen te produceren die bijdragen aan een gezonde voeding. Wij zaaien haver, gerst, zonnebloemen en spelt. Ook groeien er bij ons verschillende soorten fruitbomen die ons overvloedig voorzien van appels, peren, pruimen, kersen en abrikozen. Onze bijen helpen daarbij: in het voorjaar bestuiven zij onze fruitbomen.

Daarnaast zijn we een aantal jaar geleden begonnen met aanplant van tamme kastanjes, walnoten en hazelaars. Deze bomen en struiken horen hier thuis en helpen tegen klimaatverandering: ze leveren schaduw, gaan uitdroging van de bodem tegen en slaan co2 op. Maar het allerbelangrijkst is dat ze fantastische vruchten opleveren die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan ons voedsel.

Walnoten en tamme kastanjes hebben alle kenmerken van “superfoods”. Walnoten hebben ook nog eens een hoog eiwitgehalte en van tamme kastanjes wordt glutenvrij meel gemaakt. En dat allemaal zonder gebruik van insecticiden, pesticiden of kunstmest.

We zien de natuur om ons heen jaar in jaar uit sterker worden: heel veel vlinders, allerlei inmiddels zeldzame insecten en wilde bijen en vogels van leeuwerikken tot patrijzen  voelen zich net zo thuis op onze hoeve als wijzelf.

Voor iedereen die wil zien hoe dit allemaal in zijn werk gaat organiseren wij activiteiten op de Kwaalburgse Hoeve. Kijk bij activiteiten als je interesse hebt om eens een kijkje bij ons te komen nemen.

Met onderstaande formulier kan je ons een email sturen.